Dienstverlening

De dienstverlening van Strapo

wat, wanneer en hoe?

Rendement verhogen is meer dan het blind streven naar de hoogste omzet tegen de laagste kosten.

Functioneren uw medewerkers nu goed? En als dat al zo is, passen zij dan ook in uw toekomstvisie? Werkt u nu met een bij uw winkeloperatie passende organisatiestructuur? Zo ja, passen uw medewerkers hier nu en in de toekomst nog steeds optimaal in?

Het willen optimaliseren van uw organisatie met uw medewerkers kan verschillende redenen hebben.

Bedrijfseconomische noodzaak

 • Er worden verliezen geleden.
 • Uw organisatiestructuur sluit niet aan op uw actuele winkelsituatie.
 • Bepaalde werkzaamheden binnen uw supermarkt (kunnen) komen te vervallen.

Formulewisselingen

 • Uw organisatie geschikt maken voor de komende formulewisseling.
 • Uw organisatie achteraf aanpassen aan de nieuwe (formule) werkelijkheid.

Strategie

Waar staat u nu en waar wilt u naar toe?

 • Wilt u uw winkel uitbreiden?
 • Wilt u een tweede winkel aankopen?
 • Misschien wilt u wel verkopen binnen nu en 3 jaar.
  Personeelskosten hebben grote invloed op de goodwill.
 • Uw marktsituatie kan veranderen en u wilt hierop anticiperen.

© Strapo BV